Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Br├╝cke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

woensdag 19 mei 2010

Nieuwsberichten 19 mei 2010

Video: Aan de voet van de Zeelandbrug wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een proefproject van de stichting Zeeuwse Tong. Het project wil een nieuwe economische keten ontwikkelen voor de binnendijkse productie van zeetong om de tongpopulatie in zee te ontzien.Voor het project wordt een leiding gelegd van de Oosterschelde naar een terrein van 33 hectare.