Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

woensdag 16 maart 2011

Nieuwsberichten 16 maart 2011

Trajectcontrole Zeelandbrug weer in werking 

16 maart 2011 - Landelijk Parket Team Verkeer 

Vanaf woensdag 23 maart wordt het trajectcontrolesysteem op de Zeelandbrug weer in werking gesteld. Het systeem bestaat uit drie portalen en is opgedeeld in twee zogenoemde secties van 3,2 en 5,7 km lang. Twee portalen staan buiten de brug (ter hoogte van het business park Zierikzee en ter hoogte van Colijnsplaat) en een staat op de brug. Op de weg (N256) geldt een limiet van 80km/u. 

Binnen het trajectcontrolesysteem wordt per sectie een meting verricht. Wordt in beide secties te hard gereden, dan volgt een boete voor de hoogst gereden snelheid. De provincie Zeeland vindt het belangrijk dat iedereen zich aan de limiet houdt, omdat de brug smal is en bij een ongeval nooddiensten moeilijk ter plaatste kunnen komen. Het is een cruciale, maar kwetsbare, verbinding in het wegennet. Handhaving met een trajectcontrolesysteem is uitermate geschikt om ervoor te zorgen dat de limiet wordt nageleefd. De ervaring leert namelijk dat binnen trajectcontrolesystemen meer dan 99,5% van de passanten zich aan de snelheid houdt. Het trajectcontrolesysteem is in beheer bij het Landelijk Parket Team Verkeer.