Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

vrijdag 27 mei 2011

Nieuwsberichten 27 mei 2011

Zeelandbrug extra lang afgesloten voor wegverkeer

In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 juni 2011 vinden werkzaamheden plaats aan de Zeelandbrug waardoor een langere afsluiting nodig is. De brug is van middernacht tot ongeveer 06.00 uur afgesloten voor al het wegverkeer.

Werkzaamheden

De onderhoudssteiger die onder de bascule brug staat (dit is het beweegbare gedeelte), wordt verwijderd en op transport gezet. Aangezien hier veel materiaal voor nodig is, duurt de afsluiting mogelijk langer dan verwacht en kunnen in geval van nood hulpdiensten niet passeren. Zij zijn hier intussen over geïnformeerd. 

Alternatieve route/omleiding

Het verkeer krijgt het advies om tijdens de stremming een andere route te kiezen. Bij de Zeelandbrug en de toeleidingswegen staan informatieborden en een omrijroute is aangegeven via de Stormvloedkering.
bron