Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

maandag 13 juni 2011

Nieuwsberichten 13 juni 2011

Werk aan de Zeelandbrug


In verband met werkzaamheden is de Zeelandbrug in de nacht van maandag 20 juni afgesloten voor al het verkeer.
De stremming duurt van maandag 00.00 uur tot dinsdagochtend 05.00 uur. 
Het verkeer wordt geadviseerd tijdens de stremming een andere route te kiezen.

Bij de Zeelandbrug en de toeleidingswegen worden informatieborden geplaatst en wordt een omrijroute aangegeven via de Stormvloedkering. Voor bijzondere situaties is het mogelijk ambulances te laten passeren.