Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

woensdag 29 juni 2011

Nieuwsberichten 29 juni 2011


Provincie: verdubbelen windenergieproductieOOST-SOUBURG - De provincie Zeeland wil binnen 10 jaar 500 MegaWatt windenergie in Zeeland beschikbaar hebben. Dat is genoeg energie voor 145.000 huishoudens per jaar. Om dat te bereiken zijn vier gebieden aangewezen voor windmolens. Donderdag beslist de gemeenteraad over plaatsing van vier grote windturbines naast de Zeelandbrug.
Op dit moment staan er meer dan 200 windturbines in Zeeland. De meeste daarvan staan in concentratiegebieden die door de provincie Zeeland zijn aangewezen: bij de Oosterscheldekering, het Sloegebied, bij de Kreekraksluizen en in de Kanaalzone.

bekijk video: