Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

zondag 19 juni 2011

Tip 19 Juni 2011

Zeelandbrug

De Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is in opdracht van de Provincie gebouwd. Het provinciebestuur wilde in het begin van de jaren zestig voor een verbinding tussen Midden-Zeeland en Schouwen-Duiveland niet wachten op het gereedkomen van de Oosterscheldedam. De 5.022 meter lange Zeelandbrug kwam op 15 december 1965 in bedrijf. Het was toen de langste brug van Europa. Met ingang van 1993 is de tolheffing beeindigd.

Bedieningstijden

Vanaf 1 juni 2008 wordt de basculebrug van de Zeelandbrug op afstand bediend vanaf het Centraal Bedieningsgebouw in Vlissingen. Daardoor zijn de openingstijden van de brug uitgebreid.
De Zeelandbrug wordt voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend. Hierbij geldt de beperking dat tussen 22.00 uur en 06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen te Vlissingen 1ste prioriteit heeft.
Op alle dagen gelden de volgende bloktijden (tijdens de bloktijden geen brugopening):
Elk uur:
  • van .52 tot .07 (opening .10)
  • van .21 tot .37 (opening .40)
Geen bediening van maandag t/m vrijdag van 07.20 tot 8.10