Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

woensdag 27 juli 2011

Nieuwsberichten 27 juli 2011


De Zeelandbrug is in de nacht van maandag 1 augustus op dinsdag 2 augustus gesloten vanwege werkzaamheden. De brug is dicht van middernacht tot ongeveer 5.00 uur. Een omrijroute is aangegeven op infoborden en gaat via de Stormvloedkering.

dinsdag 26 juli 2011

Nieuwsberichten 26 juli 2011


Koperen leidingen uit windmolens bij Kats gestolen
KATS - Uit drie windmolens aan de voet van de Zeelandbrug bij Kats zijn in de nacht van maandag op dinsdag de koperen aardleidingen gestolen.
De diefstal werd dinsdagochtend ontdekt, zegt Rinus Breure van eigenaar Camperwind. De dieven hebben volgens hem met grof geweld de sloten van de windmolens geforceerd en zijn vervolgens via de trappen in de molen 82 meter omhoog geklommen. "Ze wisten heel goed wat ze deden", aldus Breure. "Op die aardleidingen staat geen spanning, op de rest wel." De molens kunnen nu even niet draaien, omdat er zonder aardleidingen kortsluiting kan ontstaan. Breure schat de schade op zo'n 20.000 euro. De molens zullen worden beveiligd met camera's, evenals de vijf stuks die Camperwind bij Kamperland heeft staan.

Bron: PZC

maandag 25 juli 2011

Nieuwsberichten 25 juli 2011


Infrastructuur Zeeland zit tegen het maximum aanMIDDELBURG - Wil Zeeland in kunnen spelen op de komende jaren te verwachten groei van het goederenvervoer, dan zal er het een en ander aan de infrastructuur in deze provincie moeten verbeteren.
Gedeputeerde Staten schrijven dat in het Statenvoorstel Kadernotitie Goederenvervoer. Zo ontstaan er in de huidige situatie op de Zeeuwse wegen snel knelpunten als zich een calamiteit voordoet. Dat heeft (onevenredig grote) congesties en vertragingen tot gevolg. Ook zien GS de A58 bij Bergen op Zoom als een toekomstig knelpunt. Het gaat dan om het deel tussen het knooppunt Zoomland en het knooppunt Markiezaat. Daar zal het verkeer sterk toenemen als de A4 rond Steenbergen geopend wordt. Verder pleiten GS in de notitie voor een extra afslag op de A58 bij Goes en vragen ze aandacht voor de N256 Zierikzee-Goes en de N59 Hellegatsplein-Zierikzee.
Verder moet er onder andere een rechtstreekse spoorverbinding van Zeeuws-Vlaanderen naar België komen. Sluizen moeten uitgebreid worden en meer wachtplaatsen moeten gecreëerd worden voor binnenvaart in Vlissingen-Oost en Terneuzen.
Provinciale Staten buigen zich in september over deze notitie.
Reactie:
Het is niet zo gek dat het verkeer niet langer vlot doorstroomt in Zeeland. De tweebaanscultuur in deze provincie is dramatisch. Een Zeelandbrug die sterk verouderd is... toevoerwegen naar tunnels die pas jaren na oplevering breder gemaakt worden. Allemaal knelpunten die een leek jaren van tevoren aan kon zien komen. Door de Westerscheldetunnel is het vrachtverkeer over de Deltaweg, Zeelandbrug, N59 naar het Hellegatsplein zienderogen toegenomen. Ik klaag niet, dit is allemaal goed voor de economie maar diezelfde Zeeuwse economie stelt straks niks meer voor als niet snel met de verbetering van de infrastructuur begonnen wordt. Vooral de noord-zuid (of zuid-noord)verbindingen zijn niet meer van deze tijd. En dan hebben we het nog niet eens over de toeristenstromen gehad...
René - 25-07-2011 | 18:33
Bron : PZC

dinsdag 5 juli 2011

Nieuwsberichten 5 juli 2011

Nieuwe onderhoudswagen voor Zeelandbrug


ZIERIKZEE - De provincie heeft een nieuwe onderhoudswagen aangeschaft voor het beweegbare deel van de Zeelandbrug.
De constructie is dinsdagochtend in alle vroegte aan de brug bevestigd. De oud werkwagen is, na veertig jaar dienst, vorige maand verwijderd. De nieuwe onderhoudswagen voldoet aan de huidige veiligheidseisen, biedt meer gebruiksgemak en is bestand tegen het zoute milieu boven de Oosterschelde. De onderhoudswagen wordt gebruikt bij werkzaamheden, inspecties en conservering van de onderzijde van de beide beweegbare brugdelen.
Eindmontage van de onderhoudswagen op parkeerterrein De Val bij de Zeelandbrug. foto Sybren Stelpstra Bron: PZC
Eindmontage van de onderhoudswagen op parkeerterrein De Val bij de Zeelandbrug. foto Sybren Stelpstra

vrijdag 1 juli 2011

Nieuwsberichten 1 juli 2011


Besluit windmolens Zierikzee uitgesteld


ZIERIKZEE - Het plan om vier windmolens te bouwen tussen de Zeelandbrug en Zierikzee is van de baan. Er kunnen er nu nog drie worden neergezet.
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nam gisteravond een motie aan van het CDA, waarin drie windmolens als maximum werd genoemd. Het plan gaat nu terug naar burgemeester en wethouders.
Vier raadsleden verlieten de vergadering en stemden niet mee vanwege persoonlijke betrokkenheid bij de kwestie.