Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

maandag 25 juli 2011

Nieuwsberichten 25 juli 2011


Infrastructuur Zeeland zit tegen het maximum aanMIDDELBURG - Wil Zeeland in kunnen spelen op de komende jaren te verwachten groei van het goederenvervoer, dan zal er het een en ander aan de infrastructuur in deze provincie moeten verbeteren.
Gedeputeerde Staten schrijven dat in het Statenvoorstel Kadernotitie Goederenvervoer. Zo ontstaan er in de huidige situatie op de Zeeuwse wegen snel knelpunten als zich een calamiteit voordoet. Dat heeft (onevenredig grote) congesties en vertragingen tot gevolg. Ook zien GS de A58 bij Bergen op Zoom als een toekomstig knelpunt. Het gaat dan om het deel tussen het knooppunt Zoomland en het knooppunt Markiezaat. Daar zal het verkeer sterk toenemen als de A4 rond Steenbergen geopend wordt. Verder pleiten GS in de notitie voor een extra afslag op de A58 bij Goes en vragen ze aandacht voor de N256 Zierikzee-Goes en de N59 Hellegatsplein-Zierikzee.
Verder moet er onder andere een rechtstreekse spoorverbinding van Zeeuws-Vlaanderen naar België komen. Sluizen moeten uitgebreid worden en meer wachtplaatsen moeten gecreëerd worden voor binnenvaart in Vlissingen-Oost en Terneuzen.
Provinciale Staten buigen zich in september over deze notitie.
Reactie:
Het is niet zo gek dat het verkeer niet langer vlot doorstroomt in Zeeland. De tweebaanscultuur in deze provincie is dramatisch. Een Zeelandbrug die sterk verouderd is... toevoerwegen naar tunnels die pas jaren na oplevering breder gemaakt worden. Allemaal knelpunten die een leek jaren van tevoren aan kon zien komen. Door de Westerscheldetunnel is het vrachtverkeer over de Deltaweg, Zeelandbrug, N59 naar het Hellegatsplein zienderogen toegenomen. Ik klaag niet, dit is allemaal goed voor de economie maar diezelfde Zeeuwse economie stelt straks niks meer voor als niet snel met de verbetering van de infrastructuur begonnen wordt. Vooral de noord-zuid (of zuid-noord)verbindingen zijn niet meer van deze tijd. En dan hebben we het nog niet eens over de toeristenstromen gehad...
René - 25-07-2011 | 18:33
Bron : PZC