Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

maandag 22 augustus 2011

Zeelandbrug op postzegel

Zomerzegels 1968 in het teken van bruggen
In 1953 werd Nederland overvallen door een watersnood. Grote delen van Zeeland kwamen hierbij onder water te staan. De politiek besloot dat dit niet nog een keer mocht gebeuren en stelde veel geld beschikbaar. Het Deltaplan bestond niet alleen uit waterkeringen. Tegelijkertijd werd de bereikbaarheid van de provincie Zeeland verbeterd. De Zeelandbrug werd in 1968 voor het eerst afgebeeld op een postzegel. Deze postzegel verscheen in de serie Zomerzegels. Op elke postzegel van deze serie staat een bekende Nederlandse brug.
Langste brug van Europa

Het Deltaplan bracht niet alleen veiligheid, maar hief ook het isolement van Midden-Zeeland op. De Zeelandbrug, tussen Noord-Beveland en Schouwen, werd op 15 december 1965 door koningin Juliana geopend. Met een druk op een knop liet zij de openstaande brug dichtgaan. De televisie en de kranten deden uitgebreid verslag van deze handeling, want het was een bijzondere brug. De vijf kilometer lange Zeelandbrug was een tijd lang de langste brug van Europa.

Besluitvorming Zeelandbrug

De bouw van de Zeelandbrug maakte officieel geen onderdeel uit van het Deltaplan. Bij de uitvoering van het Deltaplan werkte men bewust van klein naar groot. Men begon met de ondiepe Zandkreek tussen Noord- en Zuid-Beveland. De lange Oosterscheldedam zou veel later gebouwd worden. Men ging er toen vanuit dat deze dam pas in 1978 zou worden opgeleverd. Het provinciebestuur van Zeeland vond dat te lang duren. De bestaande pontverbindingen tussen de eilanden konden de verkeersdrukte toen al niet meer aan. Een goede noord-zuid verbinding werd door het bestuur als een noodzakelijkheid gezien voor de economische ontplooiing van Zeeland. Deze verbinding zou de burgers en het zakenleven een grote tijdswinst opleveren. Het provinciebestuur besloot daarom tot de aanleg van een brug tussen Zierikzee en Colijnsplaat.

Gelukkig besluit

Achteraf bleek de aanleg van de Zeelandbrug door de provincie een zeer gelukkig besluit, want uiteindelijk zou de oplevering van de Oosterscheldedam, door alle discussies over de manier waarop dit moest gebeuren, pas in 1986 plaatsvinden.
Het provinciebestuur van Zeeland richtte voor de bouw en de exploitatie van de Zeelandbrug een speciale vennootschap op: de NV Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij. Omdat de provincie de eigenaar van de vennootschap was, behield het provinciale bestuur de volledige controle en zeggenschap over de Zeelandbrug.
Het wegdek van de Zeelandbrug rust op 54 pijlers. De overspanningen daartussen zijn 95 meter lang. Verder is er een beweegbaar gedeelte met een lengte van veertig meter. Dit is het deel dat koningin Juliana bij de ingebruikname liet zakken.

Tolbrug

Tot 1993 was de Zeelandbrug een tolbrug. De hoogte van deze tol werd vastgesteld door het provinciebestuur. Met opbrengsten van de tolgelden kon de provincie de lening terugbetalen die was aangegaan voor de financiering van aanleg van de brug. Nadat de lening in 1989 was terugbetaald ging men nog enkele jaren door met het heffen van tol. Met deze opbrengst werd een onderhoudsfonds gevormd, zodat de Zeelandbrug ook in de toekomst geen financiële verrassingen voor de provincie zouden opleveren.

Postzegels

De Zeelandbrug werd afgebeeld op de hoogste waarde (45 + 20 cent) in de serie Zomerzegels 1968. Ontwerper R.J. Draijer koos voor zijn ontwerp de passende waterkleur blauw. De Zomerzegels verschenen op 9 april 1968. De postzegel werd tot 25 mei op de postkantoren verkocht. De Zomerzegel met de Zeelandbrug kon tot en met 31 december 1985 gebruikt worden voor het frankeren van een brief of pakje.