Z E E L A N D B R U G, Zeeland-Brücke , Zeeland Bridge , La Zelandoponto , Zeelandbroen

woensdag 20 februari 2013

Nieuwsberichten 20 februari 2013


Nieuwe geleidepalen voor Zeelandbrug

Provincie Zeeland vervangt de geleidepalen voor de scheepvaart bij het beweegbare deel van de Zeelandbrug nabij Zierikzee. De palen die worden vervangen, dateren uit 1965 en zijn deels verrot.Het gaat om de eerste palen van de Zeelandbrug, die Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland sinds 15 december 1965 verbindt. De bestaande verlichting van zonnepanelen op de vier buitenste palen wordt herplaatst. De verlichting op de geleidepalen zorgt voor een veilige begeleiding van de scheepvaart bij de doorvaart van de Basculebrug bij nacht en ontij.

Weinig hinder
De scheepvaart ondervindt niet of nauwelijks hinder van de werkzaamheden die door de firma De Klerk uit Werkendam worden uitgevoerd. De bestaande samengestelde palen worden getrokken en vervangen door 2x4 buispalen. Dat zijn ronde palen met een doorsnede van 1.22 meter. Verkeer op de Zeelandbrug ziet weinig van de werkzaamheden, die naar verwachting begin maart klaar zijn.

U ziet via: http://www.zeeland.nl/verkeer_vervoer/wegen/zeelandbrug/index de maandelijkse planning van de nachtelijke onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek van de Zeelandbrug tussen 24.00 uur en 05.00 uur. In principe altijd in de nacht van de eerste maandag op de eerste dinsdag van elke maand. In verband met veiligheidsregels tijdens werk in uitvoering is het passeren van gemotoriseerd verkeer op die data niet mogelijk. Via onder andere Digitale Route Informatie Panelen (DRIP) rondom de Oosterschelde maakt Provincie Zeeland de werkzaamheden bekend. Bij temperaturen lager dan 5 graden Celsius worden de werkzaamheden afgelast.